berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

18/2022 (03.03.) A 2021. éves ellenőrzési jelentés

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a 2021. éves ellenőrzési jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok