berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

22/2022 (03.03.) Uszoda igénybevételi szolgáltatás vásárlása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Barcika Art Kft.-től a 2022. évi költségvetés terhére uszodai szolgáltatást vásárol 2.000.000 Ft keretösszeg erejéig a berentei lakcímmel rendelkezők részére.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a Barcika Art Kft.-vel a szerződést kösse meg és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok