berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

23/2022 (03.03.) Berente Naperőmű karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a tulajdonát képező Berente 481-486. helyrajzi számú 495. kW-os teljesítményű Naperőmű karbantartására/üzemeltetésére a Solis Ortus Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos krt. 29.), mint ajánlatot adót választja ki és nyilvánítja az eljárás nyertesévé nettó 595.000 Ft+Áfa/év összeggel.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a feladatok ellátásra irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok