berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

24/2022 (03.03.) Elektromos utcaseprőgép beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a település utcáinak, köztereinek gyors és hatékony tisztántartása végett egy elektromos utcaseprőgépet szerez be.

[1.] A megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező jármű éréke eléri a közbeszerzési értékhatárt.
A Képviselő - testület a közbeszerzési eljárás lebonyolítását jóváhagyja.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges további intézkedéseket tegye meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok