berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

25/2022 (03.03.) Berente, temető területén meglévő járda felújítási tervdokumentáció elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint legkedvezőbb ajánlatot adót - Rékó Tamás egyéni vállalkozót (3715 Gesztely, Bartók Béla u. 5.) az általa megjelölt bruttó 228.600 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő tervezői ajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok