berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

26/2022 (03.03.) Berente, Kandó Kálmán utca Bajcsy - Zs. és Toldi M. utcák közötti szakasza útfelújítási tervdokumentáció elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - Rékó Tamás egyéni vállalkozót (3715 Gesztely, Bartók Béla u. 5.) az általa megjelölt bruttó 571.500 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő tervezői árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok