berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

28/2022 (03.03.) Berente temető területére gránit kereszt elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - Márnit magánvállalkozás 3770 Sajószentpéter István k. út 23. nettó 3.660.000 Ft + áfa - ajánlati árral az előterjesztésben szereplő tervezői árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok