berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

29/2022 (03.03.) Pihenőpark kivitelező kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - Lavotha-Kert Kft..-t (3796 Borsodszirák, Bartók Béla utca 42.) az általa megjelölt nettó 49.383.554 Ft+ÁFA ajánlati árral az előterjesztésben szereplő tervezői árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok