berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

3/2022 (01.27.) Tóth Tamás alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 2022. február 01. napjától bruttó 185.000 Ft/hó összegben, költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdés alapján tiszteletdíjának 15%-ában, bruttó 27.750 Ft/hó összegben állapítja meg.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés számfejtésérők és kifizetéséről gondoskodjon.

felelős:jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok