berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

30/2022 (03.03.) Kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete " a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól" szóló 785/2021. (XII.27.) Kormányrendeletben rögzített feladatait a Borsod Állatvédő Alapítvány (3724 Ragály, Jószef Attila út 43.) közreműködésével kívánja ellátni.

[1.] A Képviselő - testület a határozat mellékletét képező együttműködési és feladatellátási szerződést jóváhagyja.

A Képviselő - testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2022. évi határozatok