berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

31/2022 (03.03.) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok