berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

32/2022 (03.03.) Sajószentpéteri Rendőrőrs támogatási kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a Sajószentpéteri Rendőrőrs támogatási kérelmét elfogadja és azt 1.000.000 Ft összegben számítógép vásárlásban támogatja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a pénzügyi főmunkatársat a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok