berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

34/2022 (03.03.) Orosz - ukrán háború elől menekülő emberek támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az orosz - ukrán háború elől menekülő emberek támogatására 1.000.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék keret terhére.

[1.] A támogatási összeget a határozatban szereplő célra lehet felhasználni.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti összegnek a Nemzeti Adományvonal 11711711-22222222 számlaszámára történő utalásáról.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok