berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

35/2022 (03.03.) Bucsák Zoltán kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Bucsák Zoltán kérelmére a 3704 Berente, Kandó Kálmán út 20. szám előtti közterület átalakításhoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy az átalakítás megkezdése előtt előzetes helyszíni egyeztetés szükséges a műszaki ügyintézővel.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2022. évi határozatok