berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

39/2022 (03.31.) A Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület beszámolója

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2021. évi működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok