berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

4/2022 (01.27.) A foglalkoztatottak illetményének és cafeteria juttatásának emelése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete elrendeli az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak illetményének 15%-kal - de minimum bruttó 50.000 ft-tal - történő megemelését a differenciálás lehetőségét fenntartva, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum szabályainak figyelembevételével 2022. január 01. hatállyal

[1.] Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete elrendeli az önkormányzat által foglalkoztatottak cafeteria juttatásának nettó 250.000 Ft-ra történő megemelését 2022. január 01. hatállyal.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, jegyzőt és az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok