berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

41/2022 (03.31.) A Berentei Katolikus Egyház 2021. évi beszámolójának elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei Katolikus Egyház 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok