berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

43/2022 (03.31.) Beszámoló Berente Egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta és elfogadta a Berente Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok