berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

44/2022 (03.31.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő . testülete úgy határozott, hogy elfogadja a határozat . mellékletét képező tartalommal Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervét azzal, hogy amennyiben évközben szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása, a közbeszerzési tervet az adott eljárásnak megfelelően módosítani szükséges.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok