berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

46/2022 (03.31.) Külterületi (26-os főút) buszmegállók beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozptt, hogy a külterületi (26-os főút) buszmegállók beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja az Alma-Rend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t ( 6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf.: 38.) az általa megjelölt bruttó 11.134.344 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok