berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

47/2022 (03.31.) Közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint legkedvezőbb ajánlatot adót - a DERZS TENDER Kft.-t (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A) az általa megjelölt nettó 20.000 Ft+ ÁFA / óra ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok