berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

48/2022 (03.31.) Kastély tervezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, József Attila utca 2. (hrsz. 164.) szám alatt lévő kastély tervezésének nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - AXIS Építésziroda Kft. ( 1024 Budapest, Margit krt. 5/A IV. em. 3.) az általa megjelölt bruttó 22 098 000 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerzőzést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok