berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

49/2022 (03.31.) Berente, Gagarin út 12. 4/1. szám alatti ingatlanban gázkazán cseréje, kivitelezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy 3704 Berente, Gagarin út 12. 4/1. szám alatti ingatlan gázkazán csere kivitelezőjének - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - Liva József (3528 Miskolc Fövényszer u. 83.) egyéni vállalkozót választja ki bruttó 925.068 Ft ajánlati árral az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok