berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

5/2022 (01.27.) Munkáltatói kölcsön és munkabér előleg engedélyezése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete elrendeli az önkormányzat által foglalkoztatottak részére a legfeljebb bruttó 6 havi munkabér összegével megegyező mértékű munkáltatói kölcsön és a bruttó 1 havi munkabér előleg igénybevétele lehetőségének biztosítását 2022. évi költségvetése elfogadásának időpontjától kezdődően.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok