berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

51/2022 (03.31.) A Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok