berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

57/2022 (04.28.) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ( Rudabánya, Petőfi Sándor utca 3.) 2021. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok