berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

58/2022 (04.28.) Az Önkormányzat által elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat által elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok