berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

59/2022 (04.28.) Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről, a 2022. évi közművelődési program, munkaterv jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési programját és munkatervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok