berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

60/2022 (04.28.) A Berente 467-es és 472-es helyrajzi számú út - BorsodChem Zrt. 23. számú porta előtt lévő útszakasz a 26-os számú főúttól a kereszteződésig - kátyúzása, helyreállítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berente, 467-es és 472-es helyrajzi számú út kátyúzásához, helyreállításához hozzájárul.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok