berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

61/2022 (04.28.) Berente térfigyelő rendszer üzemeltetése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente település bel-, és külterületén térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 2022. április 1. napjától 2027. december 31. napjáig megbízza a Dual-Plus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t ( 3700 Kazincbarcika, Szegfű utca 21.. képviseli: Kövér Csaba ügyvezető) az előterjesztés mellékletét képező "Kamera rendszer üzemeltetési szerződés" szerinti tartalommal.

[1.] A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok