berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

62/2022 (04.28.) Orvosi rendelő körüli térkő beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az orvosi rendelő (3704 Berente, Petőfi utca 72.) körüli térkő beszerzési eljárásának nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - PECUNIA -BAU Kft.-t. (1032 Budapest, Bécsi út 199.) bruttó 2.614.065 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok