berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

63/2022 (04.28.) Berente belterületén lévő buszmegállók tervezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente belterületén lévő buszmegállók tervezőjének nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót - az Archiplan Design Kft.-t ( 3700 Kazincbarcika Szegfű u. 1.) bruttó 990.600 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok