berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

64/2022 (04.28.) Herczeg Zsolt kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Herczeg Zsolt 3704 Berente, Marx Károly utca 9. szám alatti lakos a berentei 422/26, 422/27 és 461 helyrajzi számú területekhez kapcsolódó kérelmét elutasítja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok