berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

65/2022 (04.28.) Molnár Gabriella 3704 Berente, 27. hrsz. számú ingatlan 1/4 részének megvásárlása iránti kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Molnár Gabriella, 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 27. 2/3. szám alatti lakos részére értékesíti a berentei 27. helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 1/4 részét, 750.000 Ft vételi áron.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, ügyvédi díj a vevőt terheli.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok