berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

67/2022 (05.26.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható csoportok számát, az alábbiakban határozza meg:

[1.] Berentei Tündérkert Óvoda székhely intézményében (3704 Berente Posta út 7.) 2 csoport, Alacskai Kastélykerti Tagóvodában (3779 Alacska, Kossuth út 50/A) 1 csoport.

A Képviselő testület engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben a Berentei Tündérkert Óvoda Székhely Óvoda 1. számú csoportjában és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda egy óvodai csoportjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25.§ (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 20 %-al történő átlépését.

felelős:Intézményvezető
határidő:2022.09.01.

2022. évi határozatok