berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

68/2022 (05.26.) Berente Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pótelőirányzatai

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja:

[1.] 1. Társasház homlokzatszigetelés támogatásra (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021.(V.17.) önkormányzati rendelet alapján) a betervezett összeget 50.000.000 Ft-tal megemeli.
2. Lakásfelújítási támogatásra (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján) 50.000.000 forintot.
3. Fűtéskorszerűsítési támogatásra (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján) 100.000.000 forintot.
4. Utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásra (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján) 30.000.000 forintot.
5. Informatikai eszközbeszerzésre (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének informatikai eszközök vásárlásának szociális támogatásáról szóló 11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján) 45.000.000 forintot.
6. Munkáltatói kölcsönre (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkáltatói kölcsön és munkabér előleg engedélyezéséről szóló 5/2022. (I.27.) határozata alapján) 20.000.000 forintot.
7. Gyógyszertámogatásra (Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete alapján) 7.000.000 forintot.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal, folyamatos

2022. évi határozatok