berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

7/2022 (01.27.) Szabadidőpark hálózatcsatlakozási díjának megfizetése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a 0290 hrsz. alatt található szabadidőpark villamosenergia hálózathoz történő csatlakoztatása érdekében 1.698.879 Ft összegű hálózatcsatlakozási díj megfizetését elrendeli az MVM Émász Áramhálózati Kft. részére.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hálózatcsatlakozási díj átutalásáról gondoskodjon.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok