berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

70/2022 (05.26.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal és Kaits Róbert E.V. közötti karbantartási és üzemeltetési szerződés, valamint Berente Község Önkormányzata és a Humán Kft. közötti települési portál fejlesztési és üzemeltetési szerződés módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal és Kaits Róbert E.V. közötti karbantartási és üzemeltetési szerződésben, valamint Berente Község Önkormányzata és a Humán Kft. közötti települési portál fejlesztési és üzemeltetési szerződésben meghatározott szolgáltatási díjakat fenntartja, a módosításhoz kapcsolódóan a 2022. évi költségvetésében keretösszeget nem hagy jóvá.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal, folyamatos

2022. évi határozatok