berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

71/2022 (05.26.) A 3704 Berente, 0290 helyrajzi számú területen (Szabadidőpark) villamoshálózat bővítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, 0290 helyrajzi számú területen (Szabadidőpark) a villamoshálózat bővítéséhez hozzájárul.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2022. évi határozatok