berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

8/2022 (01.27.) Az orvosi rendelőbe bútorzat megvásárlására pénzügyi keret biztosítás

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az Egészségügyi Központ épületébe a folyamatos működés biztosítása érdekében 500.000 Ft - 500.000 Ft keretet biztosít a háziorvos és a védőnő részére.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok