berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

1/2023 (01.26.) A 2023. évi önkormányzati költségvetést megalapozó döntések elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023. évi költségvetést megalapozó döntésekről szóló előterjesztést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

[1.] Egyúttal felkéri a költségvetés elkészítésért felelős munkatársakat, hogy a határozatban foglaltakra figyelemmel kerüljön elkészítésre a 2023. évi költségvetés.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, az intézményvezetőket, a pénzügyi főmunkatársat a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezetők, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnali, folyamatos

2023. évi határozatok