berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

10/2023 (01.26.) Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. fsz/2. szám alatti ingatlanban található Berentei Fiókgyógyszertárban klímaberendezés beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. fsz/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanban (Berentei Fiókgyógyszertár) egy klímaberendezés beszerzéséhez és beépítéséhez bruttó 1.200.000,-Ft keretösszeget biztosít.

[1.] Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a beszerelést követően a Gyógyszertár üzemeltetőjével (Újkazinci Patika Bt.) egy olyan tartalmú kétoldalú megállapodást kössön meg, amelyben az Üzemeltető vállalja, hogy a beszerelést követően az ingatlanban a nyitvatartási idő alatt minimum 18 C fok folyamatosan biztostásra kerül.

A szükséges pénzügyi keret a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére kerül megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok