berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

103/2023 (06.29.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezének felújításához hozzájárul, és a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – Archinvest 97. Kft.-t (3664 Járdánháza, 706/8. hrsz.) az általa megjelölt bruttó 44.047.297 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok