berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

104/2023 (06.29.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár (3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám) fűtéskorszerűsítéséhez hozzájárul, és a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – FLAIRDAX Kft.-t (3519 Miskolc, Homonnai utca 1.) bruttó 17.773.352 Ft árral.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok