berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

105/2023 (06.29.) Alacska Község Önkormányzata kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Alacska Község Önkormányzat Polgármestere Ujlaki Béla kérelmét a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése számítási módjának megváltoztatása tárgyában nem kívánja támogatni, az Alacskai Önkormányzat terhére a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében keletkezett 4 349 744 Ft összeg megfizetésétől azonban eltekint.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről Alacska Község Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok