berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

107/2023 (07.20.) 2023. évi nyári diákmunka program egy heti munkabérének biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy biztosítja a „Nyári diákmunka 2023” elnevezésű munkaerőpiaci programban résztvevő 5 fő diák egy heti munkabérének fedezetét, azaz 248.575 Ft összeget Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére.

[1.] A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok