berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

108/2023 (07.20.) Szennyvíztisztító telep értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 11 118 m2 területű, Berente, 577. hrsz, kivett szennyvíztisztító művelési ágú ingatlant a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) részére 59 700 000 Ft összeg vételár ellenében értékesíti.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a BorsodChem Zrt-t értesítse, s gondoskodjon az adásvételi szerződés a BorsodChem Zrt-vel történő megkötéséről.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok