berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

109/2023 (07.20.) Vári Éva tiszteletdíjról való lemondási kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vári Éva képviselő tiszteletdíjról való lemondási kérelmét, melyben a képviselőnő Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testületében fennálló képviselősége után járó 100 000 Ft, illetve a Gazdasági Pénzügyi és Ügyviteli Bizottságban fennálló bizottsági elnöki tisztsége után járó 75 000 Ft és ezek közterhei tiszteletdíj iránti igényéről 2023. július 1. napjától 6 hónap időtartamra lemond, jóváhagyja és hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12.) az 1.186.500,-Ft, azaz Egymillió-egyszáznyolcvanhatezer-ötszáz Forint összeget adományént megkapja.

[1.] A Magyarországi Légimentésért Alapítvány köteles a kapott összeg felhasználása vonatkozásában Berente Község Önkormányzatával megállapodást kötni, s az abban foglaltakkal összhangban szabályszerűen elszámolni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a Magyarországi Légimentésért Alapítványt tájékoztassa.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok