berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

11/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapításáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező részletező tartalommal jóváhagyja

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok