berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

111/2023 (07.20.) Lakásfelújítási támogatás visszavonása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Herbály Attila 3704 Berente, Gagarin u. 12. 4/3. szám alatti lakosnak, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján elnyert támogatását visszavonja a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet 6. § g) pontja alapján, ugyanis Herbály Attila, 2023. május 9-én történt értesítését követően, az 5. § (11) bekezdésben foglalt kötelezettsége ellenére, 30 napon belül, határidőben nem jelent meg a támogatási szerződés aláírására, s így a határidőt elmulasztotta.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok